• Priser

    Priser

Tilskud til tandbehandling

​Her på klinikken arbejder vi i overensstemmelse med den aftale, der foreligger mellem Dansk Tandlægeforening og Sygesikringen. Langt de fleste behandlinger er omfattet af denne aftale. Tilskuddet fra sygesikringen fratrækkes automatisk og bliver udspecificeret på regningen.

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark er der yderligere mulighed for at få tilskud. Hvilke behandlinger, der giver ret til tilskud, og hvor meget, kan du læse mere om på Sygeforsikring Danmarks hjemmeside. www.sygeforsikringdanmark.dk

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark skal du blot meddele det i receptionen, så bliver dine oplysninger automatisk sendt videre.

Forskellige tilskud:

16 – 17 årige:

Alle 16 og 17-årige har fuld valgfrihed mellem behandling i privat praksis og på kommunal klinik. Behandlingen her på klinikken er gratis, og vi anbefaler kontrolbesøg her, mens det er gratis, for at lette overgangen til ungdomstandplejen.

18 – 25 årige:

Samfundet ønsker at få denne gruppe til at gå regelmæssigt til tandlæge. Derfor er der større tilskud til de regelmæssige undersøgelser for de 18 – 25-årige, så de kan få opbygget gode vaner og fastholde de resultater, der er opnået i børne- og ungdomstandplejen.

Voksne:

Langt de fleste voksne går i dag regelmæssigt til tandlæge. Det interval, den enkelte patient skal gå til kontrol efter, afhænger af den enkeltes situation og aftales altid individuelt.

Pensionister:

Gennem § 17 i Pensionsloven kan der søges om hel eller delvis betaling fra kommunen. Fremgangsmåden er forskellig, afhængig af hvilken kommune man bor i, og tilskuddet afhænger af personlige forhold. Vi hjælper gerne med ansøgningen.

Bistandsklienter:

Her er der mulighed for kommunal hjælp til behandlingen, spørg evt. din sagsbehandler.